Yeni BES Uygulamaları

Yeni Yılda BES Daha Avantajlı…

2016 başı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı değişmekte ve bireysel emeklilikte yeni bir dönem başlamaktadır.

Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri* 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bunlarla birlikte sözleşmenizdeki %25 Devlet Katkısı avantajından da faydalanmaya aynı şekilde devam edeceksiniz. Yeni yılda Asgari Brüt Ücretin artışı ile birlikte Devlet Katkısından faydalanılacak azami tutar da artacak olup bu konuda ne kadar çok katkı payı yatırırsanız o kadar avantajlı olarak Devlet katkısından faydalanacağınızı da belirtelim.

Ayrıca fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı da sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup iadeler de 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır.

Bireysel emeklilikteki yeni uygulamalar ve yeni dönem hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0850 226 0123 numaradan Çağrı Merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz.

*Planınızda tanımlı olması halinde

Kesintilere 5 Yıl Sınırı

Bireysel Emeklilikde yeni uygulamayla birlikte en önemli değişiklik Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri* 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bu da katılımcılarımızın birikimlerini sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa bu nispette daha çok arttıracaktır.

Ayrıca bu ilk 5 yıldaki süreye ek olarak kesintilere de üst limit kontrolü getirilmiştir. Yönetim gider kesintisi ve Giriş Aidatı olarak yapılabilecek toplam kesinti üst limiti aşağıdaki şekildedir.

Sözleşme Yılı

Kesintilere İlişkin Üst Sınırlar

0-5 yıl için

Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının toplam tutarı için;
Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen Maktu Tutar

6. yıl ve sonrası için

Toplam kesinti tutarı için;
Sözleşme Kapsamında Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutarın Belli Bir Oranına Karşılık Gelen Tutar

Bireysel Emeklilik sistemindeki diğer önemli bir değişiklik de Katkı payı üzerinden alınan yönetim gideri kesintisi artık birikimden de indirilebilecektir.

Yeni Bireysel Emeklilik Mevzuatı ile birlikte kesintilere ilişkin kontroller de aşağıdaki şekildedir;

Düzensiz Ödeme Nedir?

Yeni BES Mevzuatı ile birlikte vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilecektir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilecektir.

Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez.

Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmayacak olup bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık bürüt asgari ücret tutarı esas alınacaktır. Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin şirkette bulunduğu yıl esas alınır.

Sözleşme Yılı

Kontrolde Kullanılacak Oran

6

%60

7

%70

8

%80

9

%90

10+

%100

 

Fon İşletim Giderinde İade

Ayrıca fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı da sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup iadeler de 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır. Buradaki önemli hususlar şunlardır ;

  • İadeler, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılacaktır.
  • Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacaktır.
  • İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 01.01.2013 tarihinden itibaren kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas alınacaktır.
  • Emeklilik gelir planları da, iade uygulaması kapsamındadır.
  • İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanacaktır

 

Sözleşme Yılı

İade Oranı

6 %2,5
7 %5
8 %7,5
9 %10
10 %12,5
11 %15
12 %17,5
13 %20
14 %22,5
15+ %25

Sözleşmelere Devlet Katkısı için Ek Süre Eklenmesi

Bu çerçevede, 1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sistemde fiilen geçirdiği süreye göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen yıl eklemesi yapılacak.


HİZMETLERİMİZ  0(555)171-4488