Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, aktif çalışma yaşamı boyunca yapılacak düzenli tasarrufların uzun dönemli yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde bireylerin finansal açıdan daha rahat etmesi için güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasını, bu tasarrufların ayrıca yatırıma çevrilmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlar ile elde edilen birikim emeklilikte ister toplu para ister emeklilik maaşı olarak alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminin temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sayılabilir;

 • Gönüllü katılıma dayalıdır.
 • Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir.
 • Bireysel katkılara ve emeklilik yatırım fonlarına dayalıdır.
 • Katılımı özendiren Devlet Katkısı uygulaması mevcuttur.

Ödenecek katkı paylarının miktarı, katkı paylarının ödeneceği aracı kuruluş ve tasarrufların yatırılacağı emeklilik yatırım fonları katılımcının tercihine bağlıdır. Sisteme giriş zorunlu olmadığı gibi çıkış da katılımcının tercihine bağlı olarak yapılabilir. Yani katılımcılar istedikleri zaman sistemden ayrılabilirler.

Özü itibarıyla fertlerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurulup faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketleri aracılığı ile uzun vadeli bir şekilde emeklilik amacıyla tasarruf yapmasını sağlayan bu sistemde İslam hukuku açısından önemli olan konu, emeklilik yatırım fonlarının içeriğidir.

Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermeyecektir.

Faizsiz bireysel emeklilikte danışma kurulu onayından geçmiş, dinen alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır.

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanları ise şöyle değerlendirebiliriz:

  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları
  • Katılım endeksine uygun hisse senetleri:
  • Altın ve kıymetli madenlere
  • Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları
  • Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçlarıdır.

Katılım Emeklilik, faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun olarak hizmet vermektedir.


HİZMETLERİMİZ  0(555)171-4488