Katılım Emeklilik

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  27.11.2013 tarihinde 18631 sayılı yazıyla Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen izin doğrultusunda ve 13.12.2013 tarihinde 8659 sayılı yazıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen izin doğrultusunda 17.12.2013 tarihinde kurularak ticaret siciline tescilini gerçekleştirmiştir, 23.12.2013 tarihli 8470 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile de ilan olunmuştur.
 

Al Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. güç birliğinden doğmuş olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. bu vasfıyla alanında bir ilktir. Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışı, modern ve teknolojik yatırımları, müşteri odaklı hizmeti anlayışı ile sektörün seçkin firması olarak dikkat çekmektedir.  


Katılım Emeklilik HİZMETLER

Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, aktif çalışma yaşamı boyunca yapılacak düzenli tasarrufların uzun dönemli yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde bireylerin finansal açıdan daha rahat etmesi için güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasını, bu tasarrufların ayrıca yatırıma çevrilmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlar ile elde edilen birikim emeklilikte ister toplu para ister emeklilik maaşı olarak alınabilir. Bireysel emeklilik sisteminin temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sayılabilir; Gönüllü katılıma dayalıdır. Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir. Bireysel katkılara ve emeklilik yatırım fonlarına dayalıdır. Katılımı özendiren Devlet Katkısı uygulaması mevcuttur. Ödenecek katkı paylarının miktarı, katkı paylarının ödeneceği aracı kuruluş ve tasarrufların yatırılacağı emeklilik yatırım fonları katılımcının tercihine bağlıdır. Sisteme giriş zorunlu olmadığı gibi çıkış da katılımcının tercihine bağlı olarak yapılabilir. Yani katılımcılar istedikleri zaman sistemden ayrılabilirler. Özü itibarıyla fertlerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurulup faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketleri aracılığı ile uzun vadeli bir şekilde emeklilik amacıyla tasarruf yapmasını sağlayan bu sistemde İslam hukuku açısından önemli olan konu, emeklilik yatırım fonlarının içeriğidir. Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermeyecektir. Faizsiz bireysel emeklilikte danışma kurulu onayından geçmiş, dinen alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır. Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanları ise şöyle değerlendirebiliriz: Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları Katılım endeksine uygun hisse senetleri: Altın ve kıymetli madenlere Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçlarıdır. Katılım Emeklilik, faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun olarak hizmet vermektedir.

Yeni BES Uygulamaları

Yeni Yılda BES Daha Avantajlı… 2016 başı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı değişmekte ve bireysel emeklilikte yeni bir dönem başlamaktadır. Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri* 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bunlarla birlikte sözleşmenizdeki %25 Devlet Katkısı avantajından da faydalanmaya aynı şekilde devam edeceksiniz. Yeni yılda Asgari Brüt Ücretin artışı ile birlikte Devlet Katkısından faydalanılacak azami tutar da artacak olup bu konuda ne kadar çok katkı payı yatırırsanız o kadar avantajlı olarak Devlet katkısından faydalanacağınızı da belirtelim. Ayrıca fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı da sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup iadeler de 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır. Bireysel emeklilikteki yeni uygulamalar ve yeni dönem hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0850 226 0123 numaradan Çağrı Merkezimizi arayarak öğrenebilirsiniz. *Planınızda tanımlı olması halinde Kesintilere 5 Yıl Sınırı Bireysel Emeklilikde yeni uygulamayla birlikte en önemli değişiklik Emeklilik Planlarındaki Giriş Aidatı ve yönetim gider kesintileri* 2016 başından itibaren artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacaktır. Bu nedenle de 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir. Bu da katılımcılarımızın birikimlerini sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa bu nispette daha çok arttıracaktır. Ayrıca bu ilk 5 yıldaki süreye ek olarak kesintilere de üst limit kontrolü getirilmiştir. Yönetim gider kesintisi ve Giriş Aidatı olarak yapılabilecek toplam kesinti üst limiti aşağıdaki şekildedir. Sözleşme Yılı Kesintilere İlişkin Üst Sınırlar 0-5 yıl için Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının toplam tutarı için; Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen Maktu Tutar 6. yıl ve sonrası için Toplam kesinti tutarı için; Sözleşme Kapsamında Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutarın Belli Bir Oranına Karşılık Gelen Tutar Bireysel Emeklilik sistemindeki diğer önemli bir değişiklik de Katkı payı üzerinden alınan yönetim gideri kesintisi artık birikimden de indirilebilecektir. Yeni Bireysel Emeklilik Mevzuatı ile birlikte kesintilere ilişkin kontroller de aşağıdaki şekildedir; Düzensiz Ödeme Nedir? Yeni BES Mevzuatı ile birlikte vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilecektir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilecektir. Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır. Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmayacak olup bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık bürüt asgari ücret tutarı esas alınacaktır. Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin şirkette bulunduğu yıl esas alınır. Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 7 %70 8 %80 9 %90 10+ %100   Fon İşletim Giderinde İade Ayrıca fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı da sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup iadeler de 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır. Buradaki önemli hususlar şunlardır ; İadeler, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılacaktır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacaktır. İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 01.01.2013 tarihinden itibaren kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas alınacaktır. Emeklilik gelir planları da, iade uygulaması kapsamındadır. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanacaktır   Sözleşme Yılı İade Oranı 6 %2,5 7 %5 8 %7,5 9 %10 10 %12,5 11 %15 12 %17,5 13 %20 14 %22,5 15+ %25 Sözleşmelere Devlet Katkısı için Ek Süre Eklenmesi Bu çerçevede, 1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sistemde fiilen geçirdiği süreye göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen yıl eklemesi yapılacak.


HİZMETLERİMİZ  0(555)171-4488